Om Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører med omsetning på 37 milliarder kroner og 8 200 ansatte. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke.

veidekke.no →

Veidekke på Facebook →

Jobb og karriere →

Veidekke på LinkedIn →

Veidekke på Instagram →

Veidekke på Twitter →

Veidekke på YouTube →