Om prosjektene

Bildet: Bilde fra luftrommet over D13 som viser den korte avstanden til D18 (Drevelinbygget, Møllendal kapell og Kronstadtunnelen under kirkegården).

Veidekke bygger bybane for Bybanen Utbygging. Vår 2020 vant Veidekke jobben med å bygge holdeplassen på Haukeland, og i juni 2021 gjentok vi suksessen og vant konkurransen om ny gang- og sykkelvei mellom Møllendal og Kronstad. Sistnevnte startet byggearbeidene allerede samme måned i juni 2021. Begge prosjektene er en del av byggetrinn 4 av Bybanen mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen.

I forbindelse med bygging av Haukeland holdeplass opprettet Veidekke denne Prosjektbloggen. Målet er å nå ut til naboer og andre lokale som søker informasjon om hva som skjer, og samtidig skape en arena der naboer kan være nysgjerrige og stille spørsmål. Dette har fungert bra og våre målinger viser at vi har nådd ut til mange interesserte beboere i Bergen.

Vi ønsker å bygge videre på posisjonen Prosjektbloggen har opparbeidet seg, og har invitert inn prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen på samme webadresse som D13 Haukeland holdeplass. De to prosjektene har samme Byggherre og samme Entreprenør, med en beliggenhet kun noen hundre meter fra hverandre. Mange av de samme naboene berøres av begge prosjektene, og flere har hatt Bybanen Utbygging som nabo før Veidekke kom på banen. For å samle informasjonen vil du derfor finne det du trenger om dem begge ved å klikke deg inn på https://bybanen.veidekke.no. Dette håper og tror vi skal være til det beste for deg som bruker og informasjonssøker om utbyggingen av Bybanen rundt Kronstad, Møllendal og Haukeland.

Begge prosjektene skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2022.