Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag
Hele dagen

Grunnarbeider i sykkelveitrasé langs Fløen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Sykkelveitraséen utvides, og det etableres rør- og kabelgrøfter i grunnen. Nødvendige fundamenter og murer etableres, og traséen blir tilbakefylt med masser.

Driving løsmassetunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Deler av gangtunnelen skal gå i egen trasé parallelt med Kronstadtunnelen. Denne tilførselstunnelen skal drives i løsmasser fra Møllendalssiden.

Etterarbeider i Kronstadtunnelen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Ved ferdig utsprengt tunnel skal det utføres grunnarbeider og sikringsarbeider for vann og frost i tunnelen. Tunnelen klargjøres for vegoppbygging.

Etterarbeider i inntrekkstunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Ved ferdig utsprengt tunnel skal det utføres grunnarbeider og sikringsarbeider for vann og frost i tunnelen. Tunnelen klargjøres for montering av jernbanespor.

Oppbygging av betongkulvert foran inntrekkstunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

I forlengelsen av inntrekkstunnelen skal det bygges betongkulvert langs Fløen. Arbeidene består av forskaling og støping av betongkonstruksjoner.

Pågående