Om prosjektet

Veidekke gjennomfører nå byggingen av D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen, som er en del av Bybane- utbyggingen Byggetrinn 4; Bergen Sentrum – Fyllingsdalen. Oppdraget er å utvide og bygge om den eksisterende Kronstadtunnelen til gang- og sykkelvei, lage uttrekkshall for jernbanespor og utvide broen i Møllendalsbakken.

Prosjektet vil gi 470 meter rask og sikker gang- og sykkelvei mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad, og kobles videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.

Kontrakten til Veidekke omfatter følgende:

  • Utvidelse av den eksisterende Kronstadtunnelen
  • Etablere en 40 meter lang løsmassetunnel for gangtrafikken under Møllendal gravplass
  • Vernet tunnelportal skal ivaretas
  • Riving av næringsbygget Drevelinbygget, Møllendalsbakken 6
  • 60 meter fjelltunnel og 100 meter betongkulvert for jernbane
  • Utvidelse av kjørebro i Møllendalsbakken, samt omlegging av infrastruktur
  • Utvidelse av jernbanebro utenfor vernet tunnelportal
  • VA-arbeider gjennom tunnelen

En grønnere bybaneutbygging skal sikre en mer miljøvennlig byutvikling og styrke transportsystemet i Bergen. Veidekke skal ivareta Bybanens målsetting ved å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, et sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraftige anleggsprosjekter.

Arbeidene startet i juni 2021 og forventes avsluttes vinter 2022.