Om prosjektet

Veidekke gjennomfører byggingen av D13 Haukeland Holdeplass, som er en del av Bybanen utbyggingen Byggetrinn 4; Bergen Sentrum – Fyllingsdalen. Oppdraget er å bygge Bybanens første underjordiske holdeplass mellom Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Veidekke skal i hovedsak utføre innredningen og konstruktive arbeider:

  • To innganger og uteområder
  • Innrede sjaktgroper i betong på henholdsvis 30 og 15 meter
  • Stasjonsområdet og transportveier med lys, heiser og rulletrapper

I prosjektet vil Veidekke ha samspill med flere aktører som skal utføre arbeider innenfor vårt byggegjerde. Dette gjelder bl.a. D34 Tekniske installasjoner, D35 Heiser og D36 Rulletrapper. Veidekke overtar anleggsområdet på Haukeland av D12 Skanska som utfører forberedende grunnarbeid på strekningen Fløen til Kronstad.

Holdeplassen skal betjene fastboende, studenter, pasienter, besøkende og ansatte ved helseinstitusjoner i området rundt Haukeland. En grønnere bybaneutbygging skal sikre en mer miljøvennlig byutvikling og styrke transportsystemet i Bergen. Veidekke skal ivareta Bybanens målsetting ved å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, et sertifiseringsverktøy for å fremme bærekraftige anleggsprosjekter.

Byggestart er i oktober 2020 og planlagt byggetid er to år.