Veidekke

  1. Hendelser
  2. Arrangører
  3. Veidekke
Hendelser from this arrangør
I dag

Utvidelse av tverrprofil i Kronstadtunnelen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Kronstadtunnelen skal utvides slik at det blir plass til både gang- og sykkelvei. Arbeidene medfører boring og sprengning. Sprengningsmasser transporteres ut av tunnelen på Møllendal.

Tunneldriving inntrekkstunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Vi starter med utsprengning av selve tunnelen. Arbeidene innebærer boring og sprengning i tunnel. Salvene vil oppleves som mer langvarige enn salvene i dagsonen. Støy og rystelser må påregnes.

Grunnarbeider i sykkelveitrasé langs Fløen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Sykkelveitraséen utvides, og det etableres rør- og kabelgrøfter i grunnen. Nødvendige fundamenter og murer etableres, og traséen blir tilbakefylt med masser.

Driving løsmassetunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Deler av gangtunnelen skal gå i egen trasé parallelt med Kronstadtunnelen. Denne tilførselstunnelen skal drives i løsmasser fra Møllendalssiden.

Etterarbeider i Kronstadtunnelen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Ved ferdig utsprengt tunnel skal det utføres grunnarbeider og sikringsarbeider for vann og frost i tunnelen. Tunnelen klargjøres for vegoppbygging.

Etterarbeider i inntrekkstunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Ved ferdig utsprengt tunnel skal det utføres grunnarbeider og sikringsarbeider for vann og frost i tunnelen. Tunnelen klargjøres for montering av jernbanespor.

Oppbygging av betongkulvert foran inntrekkstunnel

D18 Sykkeltunnel Kronstad

I forlengelsen av inntrekkstunnelen skal det bygges betongkulvert langs Fløen. Arbeidene består av forskaling og støping av betongkonstruksjoner.

Veioppbygging i Kronstadtunnelen

D18 Sykkeltunnel Kronstad

Når infrastruktur i grunnen og vann- og frostsikring av tunnelen er ferdigstilt starter selve oppbyggingen av veibanen med bærelag, bindelag og slitelag (asfaltering)