Veidekkes miljømål om å bli klimanøytrale innen 2045 er noe som jobbes systematisk med i alle avdelinger. D18 er intet unntak og det er på dette prosjektet tatt i bruk flere spennende løsninger som vil hjelpe Veidekke mot å nå sitt mål. I denne artikkelen vil det bli gjennomgått noe av teknologien og utstyret som er brukt.

Elektrisk gravemaskin med kabel

Vår anleggsgartner Boasson murer en natursteinsmur foran spuntveggen med en kablet elektrisk gravemaskin. Denne er direkte koblet til strømnettet og har derfor ingen nedetid, men samtidig har den noe begrenset rekkevidde og mobilitet. Dette har likevel fungert særdeles bra på D18 da den har hatt et begrenset område å arbeide på og kjørt fritt i denne sonen. Maskinen bråker lite og er veldig behagelig å oppholde seg rundt sammenlignet med en gravemaskin drevet på diesel.

Elektriske gravemaskiner på batteri

Vår underentreprenør Rivenes benytter seg av to elektriske gravemaskiner som begge går på batteri. Dette gjør dem like mobile som andre gravemaskiner samtidig som de bruker miljøvennlig energi. En utfordring med batterimaskiner er at de har begrenset brukstid før de må lades. Dette gjør at arbeidet på planlegges på hensyn til driftstid og ladetid. En fordel med slike maskiner sammenlignet med en kablet gravemaskin er at de batteridrevne ikke trekker kapasitet fra strømnettet samtidig som byggeplassen er i full drift. Fremover mot utslippsfrie byggeplasser vil det være viktig å kunne spre strømbehovet utover en lengre periode da strømnettet har begrenset kapasitet.

Elektrisk betongpumpebil

Til å støpe betongkulverten på D18 er det benyttet pumpebil med elektrisk betongpumpe. Dette ble besluttet i et samarbeid mellom Bybanen Utbygging, Veidekke og Ølen Betong. Det er søkt om, og tildelt, klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, noe som har vært helt essensielt for å få til betongpumping med elektrisk pumpe. Prosjektet har ført til flere lærepunkter for alle de involverte samtidig som det har redusert dieselforbruket med over 1000 liter.

Smart strømskap

Veidekke har vært pilotkunde for Eviny sitt nye smarte strømskap. Skapet gir entreprenøren full oversikt over strømforbruk ned på sekundnivå noe som vil være viktig for å planlegge fremtidens utslippsfrie byggeplass. Det har også flere smarte funksjoner som blant annet lar entreprenøren enkelt velge hvilket utstyr som er prioritert og hva som kan slås ut i korte perioder ved høyt strømforbruk.

For å oppsummere så har D18 vært et prosjekt der Veidekke sammen med byggherre, leverandører og underentreprenører har fått testet ut masse nytt utstyr og teknologi. Det har vært mye god læring som vil være veldig viktig inn mot nye prosjekter, neste byggetrinn for bybanen og en verden med utslippsfrie byggeplasser. Samtidig er Veidekke og Bybanen Utbygging veldig fornøyde med at alt det elektriske utstyret har ført til et bedre arbeidsmiljø og vært mindre støyende for naboer.

Jonas Juul Hermansen

Author