Mindre enn to måneder igjen før Bybanen linje 2 åpner, 21. november 2022. Det har vært hektisk på anlegget D13 Haukeland Sjukehus Holdeplass og det er mange små detaljer som skal på plass før reisende kan ta i bruk anlegget.Om kort tid skal prosjektet godkjennes for bruk. Da er det viktig at sikkerheten er i varetatt og at alt fungerer som det skal. Alt skal testes og kontrolleres. Tildekking (beskyttelsesplater) skal fjernes, overflater rengjøres og anlegget skal gå fra en byggeplass til en pulserende transportåre som på en behagelig måte sørger for at alle kollektivreisende får en god førsteopplevelse med holdeplassen.   Det går raskt fremover på uteområdet ved Haukeland og det har skjedd store forandringer. Haukelandsveien er reetablert slik den en gang var og ny asfaltert. Disse arbeidene har blitt utført på natten de siste månedene. Langs Haukelandsveien blir det også ny gang- og sykkelvei, samt at det gamle busstoppet i haukelandsveien opprustes og reetableres. Anleggsgartner jobber hardt med bygging av natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndtverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren er også i gang med gjødsling og beplantning av trær, busker, blomster og planter.Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven” har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det skal også monteres benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger. Alle står på for å bli ferdig og vi gleder oss snart til å se Bybanen linje 2 i full drift!