Det er for tiden høy aktivitet i dagsonen i Fløen. Arbeidene med natursteinsmuren langs jernbanesporet pågår for fullt, samtidig som det arbeides med grøfter og infrastruktur i selve sykkelveitraséen.

Natursteinsmuren, som på sitt høyeste blir ca 10 meter, krever innfesting i rørveggen som står bak muren. Dette innebærer at vi må fjerne betong ved hjelp av pigging. Behovet for pigging vil oppstå sporadisk, men det kan bli noe pigging her hver dag en periode på 3-4 uker fremover.

I samme periode skal vi sprenge grøft langs sykkelveitraseen. I forbindelse med grøft kan det også bli behov for pigging.

Det nærmer seg også oppstart for arbeidene med å utvide broen i Møllendalsveien, så noe anleggsstøy må fortsatt påregnes frem til ferdigstillelse av prosjektet.

Vi ønsker igjen å informere om arbeidstidsbestemmelsene for de ulike sonene:

Følgende restriksjoner gjelder:

Dagsone

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Spesielt støyende arbeider i dagsone (Spunting/peling/pigging)

  • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

  • Man-Fre: 07:00-22:00
  • Lør: 08:00-18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner
Author