På D13 Haukeland Holdeplass har Veidekke hatt to studenter i sommerjobb på byggeplassen. Her har de hatt varierte arbeidsoppgaver og prøvd seg på ulike roller innenfor bygg og anleggsbransjen. De ønsker å dele litt om deres hverdag på prosjektet.

Jeg heter Nicklas og er akkurat ferdig med bachelor som byggingeniør ved Høgskulen på Vestlandet. I sommer har jeg fått prøve meg på ulike oppgaver på prosjektet. Den første uken var jeg med ute i produksjon som hjelpemann til en maskinfører. Dette var nyttig læring for en som ikke har jobbet på byggeplass tidligere. Etter hvert fikk jeg mer ansvar i større oppgaver. Blant annet har jeg vært med å gjennomføre vernerunder og ukentlige Rent Tørt Bygg runder. På vernerundene er målet at man skal sørge for at alle arbeidsoppgaver blir utført på en sikker og hensiktsmessig måte. Alle Veidekkeprosjekter har vernerunder regelmessig. En byggeplass er i konstant endring, og det er derfor viktig å identifisere potensielle farer kontinuerlig. Etter vernerundene har jeg skrevet vernerundeprotokoll. Her skrives faremomenter og nødvendige utbedringer ned, samt at ansvar fordeles mellom ulike foretak. Jeg har også hatt ansvar for utbedring og oppfølging i prosjektets avfallshåndtering, miljøkrav, orden og ryddighet, samt dokumentere og følge opp arbeider gjort på byggeplassen.

I tillegg til vernerundene blir det også gått ukentlige RTB runder (rent tørt bygg). Dette har blitt gjort helt fra bygget ble tett. På RTB-runden går vi gjennom bygget og har fokus på renhold og ryddighet. Bygget deles inn i ulike soner utfra grad av ferdigstillelse/hva som gjenstår av arbeid.  Jeg heter Line og er ferdig med 3 år på Bygg- og Miljøteknikk 5-årig master ved NTNU Trondheim, men i sommer har jeg fått prøvd meg som grunnarbeider, betongarbeider og hjelpearbeider på byggeplassen. Som grunnarbeider har jeg vært med en gravemaskinfører og vært hans hjelpende hånd ute på plassen mens han styrte gravemaskinen. Da målte høyder som skulle graves og gravde ut masser med grafse.  Som betongarbeider har jeg vært med å forskale, armere og støpe fundamenter og en trapp. I tillegg har jeg ryddet byggeplassen, bært materialer, sortert avfall og hjulpet tømmer med himlingsarbeider i gangtunnelen.

På byggeplassen har jeg fått være med kompetente fagarbeidere som har lært meg mye forskjellig om hvordan det er å jobbe på en byggeplass. Dette har gitt meg gode erfaringer og mye lærdom som jeg kan ta med meg videre i jobben som sivilingeniør når jeg er ferdigutdannet. Jeg har blitt godt tatt imot på byggeplassen og har trivdes både faglig og sosialt. Nå som sommeren er over, er våre flinke sommerhjelper tilbake i studiehverdagen sin og prosjektet er i full produksjon etter ferien.  Fremdriften har vært stor og mange aktiviteter skal gå parallelt denne høsten. Prosjektet har ingen tid å miste og det ligger an til en hektisk høst for alle involverte.