Forrige uke arrangerte byggherren Bybanen Utbygging kranselag for alle på prosjektet. I nydelig solskinn ble det servert grillmat og brus til over 100 personer. Både prosjektleder fra Veidekke og prosjektleder fra Bybanen Utbygging holdt tale.Byggingen av Haukeland sjukehus underjordiske holdeplass er et stort prosjekt hvor det har vært mange dyktige håndverkere i sving. Kranselag er en gammel byggetradisjon som feirer godt gjennomført arbeid i prosjektet og er en viktig markering som fortsatt betyr mye for alle involverte.Festen markerer normalt at taket er tett, og at byggherren setter pris på det gode arbeidet.  Nå er det en stund siden vi fikk tett tak, men markeringen ble lagt til juni i håp om godt vær. Det fikk vi.  Glassfasaden på inngangsparti ved Haukeland er montert og bygget er tett mot vær og vind.Det er fortsatt en del gjenstående arbeider på prosjektet både innvendig ferdigstillelse og utvendige arbeider. Dette medfører at anlegget kommer til å være åpen og i produksjon gjennom hele sommeren. Blant annet skal vi snevre inn riggområdet langs Haukelandsveien og bygge om veien, samt starte på gangvei, sykkelvei og busstopp. Boasson AS er allerede i gang med å bygge en lang natursteinmur og i løpet av august blir det pågående arbeider langsmed Haukelandsveien. På Haraldsplass er anleggsgartneren godt i gang med utvendig granittrapp og betongheller rundt inngangspartiet.I bygget blir et stort stillas revet fortløpende når vi gjør oss ferdig med himlingsarbeid i publikumsarealene og i gangtunnelen er første trinn av eikehimlingen på plass.  I tillegg jobbes det med gjenstående granittbelegg på holdeplassen mot heissjakten og på dekkene mellom rulletrappene.