Mye har skjedd siden siste oppdatering på prosjektnettsiden. Det er stor aktivitet på prosjektet med flere parallelle aktiviteter og angrepspunkter. Høy involvering av Veidekkes prosjektledelse, byggherre og prosjekterende gjør at vi finner gode løsninger som tar hensyn på pris, kvalitet og fremdrift. Ved inngangspartiet på Haukeland pågår det omfattende arbeider som er godt synlig i dagen.  Tetthusfasen er ikke langt unna. Taktekkere har jobbet hardt for å tette bygget slik at regn og vind ikke trenger inn. Påfølgende har Veidekkes grunnarbeidere fått inn flere anleggsmaskiner og jobber med tilfylling av masser over og inntil bygg. Steinmassene som blir brukt stammer fra andre prosjekter i bergensområdet.Grunnet arbeid som er planlagt i sommer og høst har vi behov for å rigge om anleggsområdet for å tilpasse oss dette. Brakkeriggen langs Haukelandsveien skal rives og deler blir flyttet til det øvre riggområdet ved Haukelandsbakken. I tillegg ble den siste tårnkranen i prosjektet demontert før påsken og derfor må vi ha et større fokus på hvordan vi utnyttet riggområdet med hensyn på lagring av materialer, utstyr, anleggstrafikk og tilkomst til bygg.Profiler til glassfasaden er startet på og glasset kommer til å ha en sirkulær utforming slik som på Haraldsplass. Anleggsgartneren jobber videre med utvendig kledning av byggets yttervegger (forblendingsmur) og er snart ferdig med arbeidet.Betonglaget jobber med sluttføring av betongkonstruksjonene på prosjektet, blant annet en utvendig buet trapp som blir plasstøpt.    På Haraldsplass har grunnarbeidene jobbet med etablering av ny veioppbygging til Ulriksdalveien. Gamle masser blir fjernet og det ble tilfør rene masser som blir fundamentet til ny vei som skal asfalteres. Om kort tid skal gangbroen reetableres over Haukelandsveien. Gangbroen har stått lagret på motsatt side av Haukelandsveien og skal nå remonteres slik den stod før arbeidene med Bybanen begynte. Planen er at gående kan ta tilkomsten i bruk fra månedsskiftet juli. God planlegging er viktig for at vi klarer å gjøre oss ferdig til riktig tid og det er fortsatt en del arbeid gjenstår. Blant annet å lage god og trygg ferdsel til forbipasserende hvor vi nå legger kantstein og kontrollere at alt er riktig bygd når gangbroen skal løftes på plass. Arbeidsoperasjonen er planlagt å utføre på natt slik at det påvirker trafikken i minst mulig grad.

Mot slutten av april hadde Bybanen en vellykket testkjøring inn på stasjonsområdet Haukeland sjukehus holdeplass. Du kan lese mer om bybanens testkjøring i denne artikkelen publisert av BT. Link Her blir Bybanen en T-bane for første gang (bt.no) eller hos Bybanen Utbygging sine hjemmesider. Link Nå kan det komme bybaner på linje 2 mellom Bystasjonen og Kronstad – Hordaland fylkeskommune