I forbindelse med tunnelarbeidene under Møllendal gravplass har Bybanen Utbygging behov for å sette opp sikringsgjerde på deler av gravfeltet. Det vil ikke være adkomst til gravene som ligger innenfor sikringsgjerdet. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for besøkende.

Gravfeltet vil være åpent og tilgjengelig for besøkende søndager, med forbehold om at det ikke oppstår spesielle forhold som gjør at feltet ikke er trygt å ferdes på.

Planlagt ferdigstillelse er 15. september 2022.

Lenke til informasjon fra Gravplassmyndigheten i Bergen:

Sikringsgjerde på MØ.D20

 

Author