I forbindelse med tunnelarbeidene under Møllendal gravplass har Bybanen Utbygging behov for å sette opp sikringsgjerde på deler av gravfeltet. Det vil ikke være adkomst til gravene som ligger innenfor sikringsgjerdet. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for besøkende.

Lenke til informasjon fra Gravplassmyndigheten i Bergen:

https://gravplass.no/2022/05/sikringsgjerde-pa-mo-d20/

 

Author