For at prosjektet har god produksjon og fremdrift er det viktig at alle involverer seg i planleggingen og løser utfordringer som oppstår underveis. Både veidekke, byggeledere, prosjekterende, under-entreprenører og side-entreprenører bidrar med gode prosjekteringsløsninger og følger opp produksjonen. Prosjektet er i en fase hvor veidekke er ferdig med betongarbeidene og flere fag kommer inn for å utføre omkringliggende aktiviteter.

Betonglaget har levert mye forskalingsmateriell tilbake til leverandør og vi har hatt fokus på å samle og organisere overskuddsmaterialer slik at det blir tatt vare på og sendt til andre prosjekter veidekke har i nærheten f. eks D18 sykkeltunnel Kronstad.  Dette har vært viktig for å øke tilgjengelig ledig areal for bygging av teknisk og starte opp andre aktiviteter. Blant annet er det viktig at bygget blir tett og taktekker har tilkomst til dekker og konstruksjoner mot fjell. Påfølgende vil grunnarbeid fylle opp med masser slik at riggområdet blir planert ut og blir mer funksjonell for utenomhusarbeidene som kommer.Arbeid med stål, glass og alu er i full produksjon. Stålbjelker og stålbygg er «puslet sammen» og er bærende for byggets fasade, himling og tak. Oppstart på taket og montering av aluminiumsplater blir utført før påsken. Om kort tid vil glassfasaden monteres rundt inngangspartietUke 14 skal den siste kranen demonteres på Haukeland området. Dette blir utført mandag til onsdag 4-6. april. Kranen skal rives og alt foregår innenfor anleggets byggegjerder.

Etter påsken er det planlagt testkjøring av den nye bybanetraseen. Dette betyr at  kjøreledningene i tunnelen og holdeplassen blir strømsatt. Innredning av stasjonen med glass, himling, dører, vegger og annet arbeid er i full produksjon. Akustikkvegger nedover i sjakten blir montert når arealet er tørt, samtidig som stillas blir bygd for himlingarbeider som starter opp flere steder på anlegget.