Veidekke har i over et år jobbet med å bygge bybanestasjonen ved Haukeland sykehus. Prosjektet er kompleks og sammensatt, der koordinering mellom flere fag og sideentreprenører er viktig for effektiv produksjon og god fremdrift. Nå ser vi frem mot våren og lysere tider! Om kort tid blir bygget lukket og milepæler kommer på løpende bånd. Nå er betongproduksjonen snart ferdig, håndverkere gjør seg flid med de siste konstruksjonene. De runde betongmurene er fundament for sirkulære ventilasjonstårn  og siste dekke over ventilasjonsrom er forskalt og støpt. Veidekke har kommet godt i gang med andre aktiviteter, fokus på innredning og ferdigstillelse av råbygg. Dette gjelder blant annet himling, akustiske tiltak, innvendige vegger og yttervegger (påforingsvegger som skal forbedre lyd og varme isolering). I tillegg jobber taktekkere med å tette råbygget mot nedbør og vind. Langs Haukelandsbakken har anleggsgartneren startet med utvendig kledning av råbyggets yttervegger (kalles for en forblendingsmur). Dett er en mur laget av naturstein. Stålet ved inngang sør på Haukeland blir de neste ukene montert ferdig og bygget tar sin karakteristiske sirkulære form. Her ser du et bildeutklipp av modellen og hvordan stålet er plassert når det er ferdig montert. I perrongområdet er himlingen snart ferdig. Veidekkes tømmerlag fester perforerte himlingsplater av stål ut mot begge banesporene, samtidig som GK elektro trekker ledninger til teknisk bjelke og belysning. I ukene fremover monteres glassfasaden på Haraldsplass og taket på inngang nord ved Haraldsplass er nesten ferdigstilt.

Veidekke ønsker alle en fin vår og god produksjon 🙂