Utvidelsen av Kronstadtunnelen pågår for fullt, og vi har til nå utvidet ca. halvparten av tunnelen. I byggegropen på Møllendal skal den gamle tunnelportalen bevares, og den nye sykkelveien skal gå gjennom denne. I tillegg skal det bygges en ny portal for gangveien ved siden av den vernede portalen. Vi skal nå starte arbeidene med denne nye portalen, og aktiviteten i byggegropen på Møllendal blir stor.

Arbeidet er derfor planlagt slik at driftsapparatet som driver med utvidelse av tunnelen i løpet av neste uke blir flyttet til Kronstad. Dette innebærer at det vil bli større aktivitet på anleggsområdet utenfor de nye tunnelportalene her. Det vil bli inn- og utkjøring, massetransport og mellomlagring. Det vil også bli etablert et renseanlegg for tunnelvann.

Sprengning i tunnel er planlagt ferdigstilt medio mai 2022. Arbeidstidsbestemmelsene for tunnelarbeider er som tidligere angitt:

  • Man-Fre: 07:00 – 22:00
  • Lør: 08:00 – 18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner

Sprengning i tunnelen vil medføre belastende støy og rystelser i området. Tunneldrivingen vil også medføre noe støy på områder utenfor selve tunnelen, da vi er avhengige av inn- og uttransport, omlasting av masser og andre arbeider tilknyttet selve drivingen. Vi vil før oppstart montere rystelsesmålere på ulike bygninger i området, og resultatene fra disse registreres løpende.

Vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi kan minimere støy og ulemper for tredjepart. Dersom noen vurderer det slik at det likevel vil være behov for støytiltak i deres situasjon, kan man ta kontakt med Bybanen Utbygging og få opplysninger om tiltak det kan søkes om. Opplysninger om hvordan man går frem finner dere her:

https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/om-oss/stoy-i-byggeperioden/

Bybanen Utbygging kan også nås på bybanen.utbygging@vlfk.no

For de som ikke abonnerer på sprengningsvarsel, men som nå ønsker dette, vedlegger vi link til vårt innlegg der detaljer om sprengningsvarsel er beskrevet:

https://bybanen.veidekke.no/2021/09/oppstart-sprengning-slik-far-du-sprengningsvarsel/

Man kan også registrere seg direkte på www.nabovarsling.no

Oversikt alle arbeidstidsrestriksjoner på D18:

Dagsone

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Spesielt støyende arbeider i dagsone (Spunting/peling/pigging)

  • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

  • Man-Fre: 07:00-22:00
  • Lør: 08:00-18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner
Author