Oppstart sprengning av inntrekkshall

Prosjektet D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen er sammensatt av mange ulike elementer som må på plass for at selve sykkelveitraséen skal bli som planlagt. En vesentlig del av prosjektet er inntrekkshallen som skal bygges for Bane NOR i Fløen. Formålet med hallen er å etablere et jernbanespor der togsett kan trekkes ut fra hovedsporet og gi passeringsmuligheter for andre tog. Deler av dette nye sporet vil gå i en plasstøpt betongkulvert som blir fylt over med masser når den er ferdig støpt, og deler av sporet blir i tunnel i fjell (se utsnitt av modell under).

Vi planlegger oppstart av tunnelsprengning i Fløen fra 17.01.2022. Varigheten av tunnelsprengningen er beregnet frem til medio mars 2022.

Utsnitt fra modell som viser hvor stor del av det nye jernbanesporet som går i kulvert og tunnel

Arbeidstidsbestemmelsene for tunnelarbeider er som tidligere angitt:

  • Man-Fre: 07:00 – 22:00
  • Lør: 08:00 – 18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner

Tunnelsprengningen vil medføre belastende støy, særlig for de som bor aller nærmest. Tunnelsprengningen vil også medføre støy utenfor selve tunnelen, da vi er avhengige av inn- og uttransport, omlasting av masser og andre arbeider tilknyttet selve tunneldrivingen. Grunnen til at man likevel velger å utføre arbeidene med de arbeidstidene som er definerte er at dette vil korte ned den totale varigheten, og dermed belastningen, betydelig.

Vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi kan minimere støy og ulemper for tredjepart. Dersom noen vurderer det slik at det likevel vil være behov for støytiltak i deres situasjon, kan man ta kontakt med Bybanen Utbygging og få opplysninger om tiltak som tilbys. Det er i hovedsak alternativt opphold eller støykansellerende øreklokker med ulike funksjoner.

Opplysninger om hvordan man går frem finner dere her:

https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/om-oss/stoy-i-byggeperioden/

Bybanen Utbygging kan også nås på bybanen.utbygging@vlfk.no

For de som ikke abonnerer på sprengningsvarsel, men som nå ønsker dette, vedlegger vi link til vårt innlegg der detaljer om sprengningsvarsel er beskrevet:

https://bybanen.veidekke.no/2021/09/oppstart-sprengning-slik-far-du-sprengningsvarsel/

Man kan også registrere seg direkte på www.nabovarsling.no

Forskjæringen til inntrekkshallen er ferdig, og oppmerking av tunneltverrsnitt er klargjort
Utsnitt som viser portalen til betongkulvert, og hvor kulvert går over til tunnel i fjell. Sykkelveien går til høyre i bildet, og krysser under Møllendalsbakken.

Oversikt alle arbeidstidsrestriksjoner på D18:

Dagsone

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Spesielt støyende arbeider i dagsone (Spunting/peling/pigging)

  • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

  • Man-Fre: 07:00-22:00
  • Lør: 08:00-18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner
Author