Flere arbeider pågår inne på anlegget til D13 Haukeland Holdeplass. Veidekkes betonglag har utført store deler av betongarbeidene ved Inngang Haukeland og det gjenstår dekker, trapp og ventilasjonstårn i dagsonen, mye kan skimtes fra veien og området rundt nå! Det er også stor aktivitet nede i tunnelen hvor andre banetekniske entrepriser har arbeider med skinnelegging, jernbanetekniske arbeider og kabelføringer.

Anlegget er inne i en fase der råbygget har tatt form og det arbeides videre mot ett tett bygg. Dette innebærer at midlertidige overleveringer fra Veidekke til de tekniske fagene kommer på løpende bånd. Her kommer en kort bildesammendrag:

Nede på stasjonsområdet har veidekkes underentreprenør på himlingsarbeid kommet godt i gang med arkitekttegnet himling. Himlingen har en buet utforming og skal gi en god akustikk i rommet.  På inngangspartiet ved Haraldsplass og ved Haukeland skal det monteres glassfasader. I tillegg skal det være glass i alle heissjaktene. På bilde over er meste av glassfasaden til heissjakten på Haraldsplass ferdigstilt.På Haukeland jobber Veidekke med lukking av den 30 m dype hovedsjakten. På bildene over er det montert store stålkonstruksjoner kalt gitterdragere og sekundærstål, samt en 16m lang buet stålbjelke. Dette er bærende konstruksjoner som skal bære terrenget over og stålbyggeriet med den runde formen. Videre arbeides det med å klargjøre for støping.  Betonglaget har støpt sin siste vegg med systemforskaling og skal videre bygge flere dekker og ventilasjonstårn “siloer”.

På utenomhus arbeidene jobbes det med tilfylling og opparbeiding av masser rundt de ferdige betongkonstruksjonene. Bilde til venstre viser grunnarbeider på riggområdet ovenfor Inngang sør Haukeland ved Haukelandsbakken. Her skal det graves ned rør-trase hvor strømførende kabler skal føres frem til Holdeplassen. Bilde til høyre viser pågående arbeider på Haraldsplass hvor bygget er nesten fylt helt til.  Om noen få uker skal Veidekke overlevere og ferdigstille flere tekniske rom inne i råbygget, slik at neste entreprenør kan komme inn og utføre sine arbeider. Den første av to heissjakter ved Inngang sør Haukeland har blitt ferdigstilt og heisentreprenør skal i gang med å installere heis i de tekniske arealene. De tekniske rommene blir fortløpende innredet, dette innebærer at alle rom skal være er ryddet og tørre, betongoverflater støvbundet, gulv epoxybehandlet, og dører montert etc. På bilde over ser man en liten del av de tekniske føringene som trengs på en underjordisk holdeplass.

Det arbeides for fult på Holdeplassen på Haukeland og vi ser frem til å gå våren og varmere vær i møte!