På D13 Haukeland Holdeplass har vi et eget montasjelag som har montert prefabrikkerte bygningselementer under råbyggfasen. Laget har montert flere typer elementer av betong det siste året, blant annet søyler, dragere, hulldekker, plattendekker, trapper og buet trapp. Før selve montasjedagen ligger det bak mye planlegging, koordinering og vurderinger. Ved prosjektering av elementene må en ha fokus på at kranen har god løftekapasitet til elementene, at sikkerheten er ivaretatt for leggeplan og er alltid i fokus, samt at rekkefølgen av arbeidet er riktig ved at riktig element blir levert til riktig tid. Mye av dette krever at håndverkere med bred erfaring og kunnskap er med i tidlig fase av planleggingen for å kartlegge utfordringene og gode løsninger, dette er en del av Veidekkes Involverende Planlegging. Som et resultat har prosjektet valgt å utføre mye av montasje arbeidene på kveldstid eller i helgen for å ivareta sikkerheten på anlegget grunnet samtidig aktiviteter og for å ikke forstyrre den daglige produksjonen (som også krever kran).

Nobi er en leverandør som produserer, transporterer og leverer betongelementer til bygg og anlegg. Leverandøren er en stor bidragsyter for at produksjonen ikke stopper opp og derfor er det viktig med godt samspill, kommunikasjon og at elementer blir levert i tide. Elementer leveres rett fra fabrikk i oppdelte leveranser og monteres fortløpende når de ankommer vår byggeplass.

Plattendekker som er montert foran hoved heissjakten ved Inngang Sør Haukeland. På hver side av heissjakten skal det monteres rulletrapper.
Plattendekker bak i fjellrom er lagt både på østsiden og vestsiden av betongkonstruksjonen.
I gropen på Haukeland har trappeelementene i sjakten blitt etablert pr etasje slik at vi bruker dette som tilkomst etter hvert som vi bygger oss oppover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Inngang Nord Haraldsplass har vi prosjektert og fått levert ferdig prefabrikkert buede trappeløp. Disse er nå ferdig montert rundt heissjakten. Elementmontasje er tidsbesparende og effektivt for å opprettholde god fremdrift, i tillegg skal trappenes overflate være ferdig synlig betong og det er derfor en fordel at de støpes inne på fabrikk uten å måtte hensynta vær og vind.

Alle har gitt en god innsats slik at arbeidene har blitt utført på den beste, tryggeste og mest lønnsomme måten!