Sprengning er en betydelig del av arbeidene i entreprise D18, og kan deles i tre ulike områder:

  • Sprengning i dagsone ved påhugg inntrekkstunnel Fløen – startet uke 47.
  • Utvidelse av Kronstadtunnelen – startet uke 48
  • Driving av inntrekkstunnel Fløen – oppstart januar 2022.

Vi ønsker å informere om arbeidstidsbestemmelsene for de ulike sonene:

Følgende restriksjoner gjelder:

Dagsone

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Spesielt støyende arbeider i dagsone (Spunting/peling/pigging)

  • Man-Lør: 08:00-16:00

Tunnel

  • Man-Fre: 07:00-22:00
  • Lør: 08:00-18:00
  • Ikke støyende arbeider – Ingen restriksjoner

Dette betyr i praksis at sprengning i de to tunnelene kan utføres frem til kl. 22:00 på hverdager, og sprengning i dagsone kan utføres til kl. 19:00.

Vi minner igjen om at alle interessenter kan få sprengningsvarsel ved å registrere seg for SMS-varsel når sprengning blir gjennomført. Se flere detaljer på https://bybanen.veidekke.no/2021/09/oppstart-sprengning-slik-far-du-sprengningsvarsel/ eller registrer deg direkte på www.nabovarsling.no

Vi vil videre informere om at det ikke vil pågå sprengningsarbeider i Kronstadtunnelen i romjulen. Det kan likevel bli aktuelt å utføre andre arbeider i tunnelen i denne perioden. Etter nyttår fortsetter utvidelsen av Kronstadtunnelen fra Møllendalsiden. Ca. medio januar vil driftsapparatet flyttes til Kronstadsiden, og tunneldrivingen vil bli utført fra Kronstad mot Møllendal. Dette innebærer også at uttransport av masser fra tunneldriving skjer på Kronstad.

I dagsonen i Fløen/Møllendalsbakken vil det pågå arbeider i romjulen, så noe anleggsstøy må påregnes her.

Trasé for jernbanespor langs Fløen begynner å ta form. Påhugget til inntrekkstunnelen kan skimtes bakerst i bildet (markert med rødt Veidekke-skilt)

 

Rørvegg over tunnelpåhugg inntrekkstunnelen, sett fra Møllendalsbakken
Author