På prosjektet har vi hatt stort fokus på høy egenproduksjon. På det meste har Veidekke hatt mellom 40-50 fagarbeidere og lærlinger som har vært ute i produksjonen. Dette er blant annet håndverkere som arbeider med å bygge betongkonstruksjoner (forskalingssnekkere og jernbindere) eller sette sammen betongelementer (montasjearbeid). I tillegg har veidekke egne lag som har utført grunnarbeid, montasje og et tømmerlag som har utført stål-, himling- og veggarbeid.

En arbeidshverdag på D13 Haukeland Holdeplass varierer dag for dag, og det er aldri stillestans. Armering (jernstenger som er i støpeformene) er en viktig del av betongproduksjonen fordi uten armering er ikke betongen solid. En av våre flinke fagarbeidere i betonglaget er Ashoc. Ashoc er basen til jernbinderne og han organiserer og har orden på armering ute i produksjonen. Hver dag bruker han nettbrett til å se på byggetegningene og 3D modell for å sørge at laget hans kapper, bøyer og legger armering på riktig plass i betongkonstruksjonen. Dette er svært viktig med tanke på riktig mengde armeringsjern og korrekt overdekning mellom armering og betong.

I betongen ligger det et nettverk av armering som må plasseres på riktig sted. Dette bildet illustrerer armering i en 3D modell

Våre betongfagarbeidere har bygget mange forskjellige betongkonstruksjoner det siste året, blant annet fundamenter, vegger, dekker og søyler. Spesielt krevende er det å produsere betong i trange bergrom og med utfordrende geometri på former som er sirkulære, skråstilt og med buer i ulike radier.

Fra venstre Ashoc Jacob (Jernbinder bas), Yngve Klimek (Montasje bas) og Håkon Andersen (Forskalingssnekker bas). Betongarbeider jobber mye utendørs og har mye fysisk arbeid. Heldigvis har de god hjelp av byggekranene.

På D13 Haukeland Holdeplass er Ashoc og resten av betonglaget snart i ferd med å gjøre ferdig sin del av jobben, betongbiten. Prosjektet er i en ny overgangsfase der vi får inn flere under entreprenører (UE) som skal utføre arbeid som de har spesialkompetanse på. Inne på anlegget har vi allerede hatt anleggsgartnere, fjellsikring, dukarbeid, tekking, glassarbeider, maler, murarbeid, gulvstøp og branntetter for å utføre arbeider. Alle aktivitetene er en liten brikke i det store puslespillet som til slutt skal bli det nye bybanestoppet “Haukeland Sjukehus Holdeplass».