Arbeidene med å bygge den gamle Kronstadtunnelen om til gang- og sykkelvei går fremover. Vi har nå høy aktivitet på flere angrepspunkter. Det er mye som skal utføres i forbindelse med at vi starter med selve utvidelsen av Kronstadtunnelen, og driving av inntrekkstunnelen til BaneNor i Fløen. Det er derfor særlig høy aktivitet i dagsonene ved Møllendal kapell og på Drevelin-tomten.

Vi er nå inne i en fase av prosjektet som medfører at arbeidstidene her i tiden fremover vil være

  • Man-Fre: 07:00-19:00
  • Lør: 08:00-16:00

Arbeidstidene er gjeldende fra mandag 15.11.2021. Støyforskriften T-1442 gir anledning til dette. Vi beklager ulempene det medfører, men ser at det totalt sett er positivt med tanke på gjennomføringstid.

Det er mulig å søke om alternativt opphold, dersom det er gyldige grunner til dette. Søknadskjema finner du her:

https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/om-oss/stoy-i-byggeperioden/

Author