Arbeidene pågår for fullt og det er på tide med en oppdatering på hvordan vi ligger an. På et stort prosjekt som D13 Haukeland Holdeplass er planlegging og logistikk nøkkelen til god flyt i produksjonen og fremdrift. Alle må være involvert slik at vi får utnyttet kompetansen, samt arbeide godt med sideentreprenører (de har kontrakt med Bybanen Utbygging) og underentreprenører (de har kontrakt med Veidekke og forkortet til UE) for en sikker, produksjonsvennlig, realistisk og effektiv gjennomføring.

I sjakten ved Haukeland er det mye aktiviteter som skjer samtidig. Bygget har vokst 6 etasjer og kommet seg opp av hullet i fjell. Dekket til etasje 1 ble støpt forrige uke og en ser her betongfagarbeidere i gang med bygget/inngangspartiet fra Haukelandsområdet.

I fjellrommet blir prefabrikkerte bjelker og plattendekker montert, både på østsiden og vestsiden av betongkonstruksjonen. Dette blir fjellrom der store ventilasjonskanaler skal bygges og skal gi god luftfordeling/luftkvalitet på stasjonen.

Midt i sjakten bygges hovedheissjakten i pigmentert betong (tilsatt fargepigmenter) som har vokst 6 etasjer. Nede i sjakten jobbes det også med reposer til rulletrappene som skal monteres i årsskiftet.

I de tekniske rommene oppover i etasjene jobbes det med etterarbeider. Dette innebærer betong flikking av gulv/vegger, kjerneboring, tette og støvbinding, deretter er det klart for sideentreprenøren som starter med tekniske installasjoner og kabelføringer.

På perrongen skal vår UE Svein Boasson snart starte med granittarbeider og kunst på gulvet. Her er det viktig med god logistikk og koordinasjon ettersom dette er eneste lagerområde i fjellrommet. Bybanesporene er ferdig forkilt/planert ut og snart skal det utføres videre oppbygging av jernbaneteknisk entreprenør.

I gangtunnelen har betonggulv lagt finstøp av gulv. Mellom støpene skal anleggsgartner legge kunst.

På Haraldsplass jobbes det med de siste betongkonstruksjonene. Håndverkere har tradisjonellforskalt en sirkulær konstruksjon som vi har navngitt «silo» for ventilasjonstårnet som kommer ut her.

 

Nede i sjakten på Haraldsplass skal de to første prefabrikerte svingtrapp-elementene monteres rundt heissjakten. Her er det liten plass og viktig med god planlegging og utførelse for å få trappene til å gli helt ned på plassen sin. Spennende!