Droner er en teknologi som har fått stor utbredelse. For en kommersiell aktør som Veidekke er bruken regulert og underlagt luftfartsloven. Droner er etter hvert blitt et relativt vanlig arbeidsverktøy også i bygg og anleggsbransjen.

For prosjektet D18 blir drone i hovedsak benyttet til foto, film og terrengkartlegging. Tidligere måtte man gjerne bruke et fly med kostbare instrumenter og avansert databehandling for å lage en oppdatert terrengmodell eller foto. I dag kan en dronepilot med utstyr, til en brøkdel av prisen, utføre innsamling av data og etterbehandling som gir stor gevinst for prosjektet.

Oppdaterte luftfoto fra drone er viktig dokumentasjon som bl.a. brukes i planleggingsarbeidet. Det å ha historisk dokumentasjon med dronefoto over utviklingen i prosjektet er av stor verdi.

I tillegg kan store terrengområder i løpet av kort tid kartlegges med drone. Disse dataene kan deretter etterbehandles (fotogrammetri) for å få ut terrengmodeller. Disse terrengmodellene kan da videre brukes til f.eks. dokumentasjon av mengder.

På D18 har vi som mål å fly ca. hver 14 dag. Hyppigheten vil være avhengig av gunstige flyforhold (ikke nedbør eller for mye vind). Prosjektområdet er tett på innflygingen for luftambulansen til Haukeland Sykehus og landingsplassen på Grønneviksøren. Før og etter hver flyging har vi derfor direkte kommunikasjon mellom ansvarlig person hos AMK-sentralen og dronepilot.

Dronen vi i dag bruker på prosjektet er en DJI Mini 2. Denne veier kun 249 gram og er en grei drone til foto/film. Vi har også testet den til enkle terrengkartlegginger med godt resultat.

Fredrik Bakke Johansen, Fagansvarlig grunn og geodesi

Drone DJI Mini 2

 

Eksempel på dronebilde fra prosjektområdet

 

3D modell fra dronedata

 

Dronefoto etter riving Drevelinbygget og arbeider med rørvegg

 

Oppdatert dronefoto kan f.eks. også importeres til Google Earth

 

Digital terrengmodell med fargeskala
Author