Hvert år har vi i Veidekke en uke der vi har økt fokus på Helse, miljø og sikkerhet – HMS. På en byggeplass handler veldig mye av den daglige driften om å ivareta HMS for alle involverte; både egne ansatte, samarbeidspartnere og tredjepart. HMS er høyt prioritert i alt vi foretar oss gjennom hele året, men for å øke vår bevissthet ytterligere arrangeres HMS-uken.

Temaet for årets HMS-uke er psykisk helse. Ett av målene med uken er økt åpenhet rundt psykisk helse. Vi vet at økt åpenhet og et inkluderende arbeidsmiljø gjør det lettere å dele tanker med andre og å gi og få støtte.

I løpet av uke 36 vil vi gjennomføre samlinger, møter og samtaler med alle på vår byggeplass. Vår bransje forbindes nok mer med tøff sjargong og machokultur enn den forbindes med åpenhet og dype samtaler. Dette vil vi endre.

Vi trenger å snakke om psykisk helse, også på jobben. Mental helse er like viktig som andre mer kroppslige helseutfordringer, selv om de sjelden er like synlige.

Vi må vise at vi bryr oss.

Vi må se hverandre.

Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

Author