Sprengning er en betydelig del av arbeidene i entreprise D18, og vi varsler nå om at sprengningsarbeidene vil starte.

  • Sprengning i dagsone ved påhugg inntrekkstunnel Fløen – oppstart uke 45.
  • Utvidelse av Kronstadtunnelen – oppstart medio november 2021.
  • Driving av inntrekkstunnelen – oppstart januar 2022.

Disse aktivitetene vil bli løpende lagt inn i vår aktivitetskalender når det nærmer seg oppstart.

Varslingsrutiner – abonnement på sprengningsvarsel

Via portalen www.nabovarsling.no kan beboere og andre interessenter få informasjon om planlagt sprengningsaktivitet ifm. prosjektet, og registrere seg for SMS-varsel når sprengning blir gjennomført. Velg prosjekt D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen, se figur under.

Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca 15-45. minutter før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på nettsiden nabovarsling.no er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende.

Avmelding av tjenesten utføres også på www.nabovarsling.no.

 

Author