På prosjektet jobber Veidekke med flere sidestilte entrepriser (sideentreprenører) som har egne kontrakter med Bybanen. Det inkluderer D34 Tekniske installasjoner, D35 Heiser og D36 Rulletrapper for å nevne noen. Det er viktig å kommunisere og ha god koordinasjon opp mot sideentreprenørene for å ha en plan på hvordan vi skal utføre aktiviteter på best mulig måte. I uke 36 skal Veidekke og Thyssenkrupp sette i gang med nedheising og montasje av rulletrapper i bergrommet. To rulletrapper skal heises ned i sjakten på Haukeland og transporteres med truck på plattformen 50 m bort til oppgangen i bergrommet. Plattformdekket ble støpt i uke 35 for å gi Thyssenkrupp best mulig tilkomst, såkalt “stuegulv”. Rulletrapper er teknisk utfordrerne å få inn på grunn av lengden og løftehøyden på rulletrappene som skal heises ned hovedsjakten. Rulletrappene som skal monteres veier over 12,5 tonn, er 24 m lang og løftehøyde på 9,3 m. Dette er de to første rulletrappene av totalt elleve rulletrapper i prosjektet. De siste rulletrappene er planlagt montert i desember 2021.

Bildedryss fra nedheisingen følger under:

Den første rulletrappen blir heist ned 30 m i sjakten på Haukeland.
Viktig med god presisjon og nøyaktighet under løfteoperasjonen.
Rulletrappen ble mottatt nede i sjakten.
Rulletrappen blir fraktet over bybane-perrongen med truck og underliggende panserruller under rulletrappen.
Monteringen av de to rulletrappene ble utført av Thyssenkrupp.