Da er sommerferien over for oss på D13 Haukeland Holdeplass, og anlegget er tilbake i full drift.

I sjakten på Haukeland forskales det dekke til U2 etasjen, samtidig som det støpes vegger fra U3. Klatreforskalingen har hatt sin siste støp i østveggen, og flyttes nå over til vestveggen. Vår første milepæl nærmer seg, og da skal de tekniske rommene i U6 etasjen være klar for sideentreprenøren som utfører tekniske installasjoner.

Ved plattformsområdet har grunnarbeiderne lagt tekniske føringer i grunnen, og fyller nå opp masser for å klargjøre for betonggulv. Parallelt med dette har tømmer montert veggplater rundt perrongen, i tillegg til at side- og underentreprenører har gjort sine arbeider. Her har koordinering, planlegging og god kommunikasjon vært viktig. Dette for å opprettholde flyt i produksjonen, og ivareta sikkerheten til personell i området. Anleggsgartner Svein Boasson AS har startet med landskapsarbeider og steinarbeider. Første del har vært å legge hvit linje på perrongen. Hvit linje er kodeordet vi bruker for den siste kantsteinen du går på, før du stiger på bybanen.

Giertsen holder på med sluttfasen av tunndelduken og jobber derfor i begge banesporene. Påfølgende aktiviteter er stålarbeider, montasje av sidevegger og tekniske føringer.

Betongkonstruksjoner innerst i bergrommet, sett fra perrongen mot Fløen, er i sluttfasen og håndverkere gjør den siste finpussen for å gjøre betongveggene klar til overflatebehandling. Dette blir etterfulgt av Betonggulv AS som utfører finstøp av gulv, og Malermester Buer som støvbinder og malebehandler betongen. Om få uker skal alt være klart for sideentreprenøren som skal montere rulletrapper.

På utsiden av trappesjakten på Haraldsplass skal det støpes et betongdekke mellom sjakte og fjellet. Når vi forskaler til ujevnt fjell, må forskalingen spesialtilpasses for å bli tett, og dermed forhindre at betongen renner ned i hulrommet under. Denne tilpasningen kaller vi krabbing. Og det er på mange måter en egen kunst å få det til med godt resultat. Når betongdekket mellom sjakt og fjell er støpt, skal vi senere fylle opp med steinmasser. Dermed får alle som skal ta bybanen fra Haraldsplass mulighet å komme seg til trappesjakten. På innsiden av sjakten plass-støper betongarbeidere en dobbel heissjakt i sentrum, der trappen ned vil gå rundt. Heissjakten er nå ca. 10m høy, og skal til slutt bli ca. 20m.