Veidekke har gjennom de siste ukene foretatt vask, spyling og spettrensk i Kronstadtunnelen. Det vil si at vi har gått over hele tunnelens innside for å fjerne eventuelt løst fjell, før vi starter arbeidet med å utvide tunnelprofilet.

I den forbindelse har vi avdekket at det i noen områder i tunnelen vil være behov for arbeidssikring i form av bolting. Dette innebærer at vi borer inn 2-3 meter lange bolter i noen usikre partier (totalt 10-15 bolter). I tillegg vil det bli montert en del kortere bolter, og disse fordeler seg i hele tunnelen.

Utførelsen av boltingen vil kunne medføre noe strukturstøy i områdene over tunnelløpet. Støyen vil oppfattes som jevn dur når boring pågår, med opphold når boltene monteres.

Vi starter med arbeidene onsdag 18. august, og det forventes at det vil ta ca. 2-3 dager å sikre nødvendige områder.

For arbeider i Kronstadtunnelen gjelder følgende arbeidstider:

Mandag: fredag: 07:00 – 22:00

Lørdag: 08:00 – 18:00

Vi søker likevel å utføre boltingen innenfor tidsrommet 07:00 – 15:00.

Dersom noen ønsker kontakt med Veidekke i forbindelse med dette minner vi om at dere finner kontaktskjema her på prosjektsiden, evt. kan mail sendes til Tilbakemelding.D18@veidekke.no

Author