Veidekke er nå i gang med sine arbeider på D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen, og noen har nok allerede merket vår tilstedeværelse i form av skilting, anleggsgjerder, skogrydding etc. Denne helgen starter fellesferien, noe som også vil prege vår drift de neste tre ukene, men det vil være noe aktivitet i området gjennom ferien.

Drevelinbygget i Møllendalsbakken 6 skal rives, og arbeidet med å tømme bygget for inventar er startet. I ferien vil det bli utført innvendig riving og sanering, og det vil derfor være transport inn og ut av anleggsområdet. Arbeidstider i perioden vil være:

  • Mandag – Fredag: 07:00 – 19:00
  • Lørdag: 08:00 – 16:00

I august starter rivingen av selve bygget, og det vil bli etablert tung sikring langs Møllendalsbakken.

I tillegg pågår det forberedende arbeider på den gamle toglinjen, samt skogrydding i området rundt. Oppstart av arbeidene i selve tunnelen blir medio august.

Vi har registrert noen spørsmål fra omgivelsene vedr. stenging av gangvei fra Fløenbakken til Møllendalsbakken på vestsiden av Drevelinbygget. Vi erfarer at dette er en snarvei som er mye brukt, men av hensyn til sikkerheten kan denne dessverre ikke opprettholdes i anleggsperioden.

Prosjektets aktivitetskalender er nå oppdatert for perioden juli-september, og vi oppfordrer våre følgere til å bruke denne for å få informasjon om når ulike aktiviteter starter, hvilke aktiviteter som pågår, og hvor lenge man kan forvente at aktiviteter varer. Prosjektet har mange angrepspunkter, og det vil bli lagt til flere aktiviteter i kalenderen etter ferien.

Vi i prosjektorganisasjonen på D18 ønsker alle en god sommer.

Author