Veidekke er nå i gang med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Møllendal og Kronstad. Gang- og sykkelveien er en del av byggetrinn 4 av bybaneutbyggingen, og vil knytte sammen sykkelveinettverket mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad. For mer fakta om prosjektet, se “Om prosjektet”.

Hovedtyngden av våre arbeider vil bli utført i Møllendalsområdet. Prosjektet har flere angrepspunkter, og det vil i stor grad bli samtidig drift på ulike steder i området. Det er lagt opp til en rask oppstart, og mange har nok allerede registrert aktivitet i form av rigging, anleggsgjerder og befaringer i området. Det vil pågå noe arbeider gjennom fellesferien, dette gjelder hovedsakelig innvendig sanering og forberedelser til riving av Drevelinbygget i Møllendalsbakken 6.

Veidekke har et mål om å nå ut til interessenter med nyttig og oppdatert informasjon, og ønsker å etablere god kontakt med naboer til prosjektet. Prosjektsiden har flere formål; den skal informere, invitere til dialog og engasjere. Det viktigste er å nå ut til de som bor og oppholder seg i området, slik at dere vet hvor dere kan finne svar på spørsmål relatert til Veidekke sine arbeider. Gjennom denne siden vil vi invitere dere til å følge med på byggeprosjektet fra vi starter opp og til prosjektet overleveres til Bybanen.

Siden Veidekke allerede er i gang med et annet bybaneprosjekt i samme område har vi valgt å benytte samme webadresse som prosjektbloggen til D13 Haukeland holdeplass. Mange naboer berøres av både D18 og D13, og vil derfor ha utbytte av å vite hva som skjer i begge prosjektene. Prosjektbloggen er et verktøy som vi tar i bruk for å nå raskt ut til naboer med fersk informasjon. Vegomlegginger, aktivitetskalender og kontaktskjema er noen av funksjonene som skal gi naboer og samarbeidspartnere løpende oppdateringer om prosjektet.

Prosjektbloggen benyttes primært for å formidle informasjon ut, men også for å få tilbakemeldinger. Benytt gjerne kontaktskjema dersom du har en sak du vil diskutere, ros eller ris.

Prosjektorganisasjonen på D18 ser fram til godt samarbeid med våre omgivelser.

Author