På Haukeland holdeplass er det mange mennesker i sving. De jobber for at arbeidene skal bli ferdig innenfor tidsrammene avtalt med Bybanen Utbygging, samtidig som naboer, HMS, miljø og kvalitet ivaretas. Det er en sammensatt gjeng med bred kompetanse og stort pågangsmot.

Vi har fått flere tilbakemeldinger på at det hadde vært hyggelig å bli bedre kjent med mannen eller kvinnen under hjelmen og innenfor vernejakka. Vi skulle gjerne delt flere bilder og historier om disse flotte menneskene, men vi har også personvernregler å forholde oss til. Om vi publiserer bilder der mennesker er gjenkjennbare, inntrer en del regler og krav, samtidig som personen offentliggjøres. På vår prosjektblogg og Instagram-profil ønsker vi derfor å sette søkelys på det fantastiske arbeidet arbeidstakerne våre utfører.

Det vi derimot kan og ønsker å gjøre i dette innlegget, er å fortelle mer overordnet hvem deres midlertidige naboer i Haukelandsbakken og ved Haraldsplass er. Det er menn og kvinner i alle aldre som jobber hver dag for at Haukeland holdeplass skal komme ett skritt nærmere ferdigstillelse. Mange jobber i Veidekke, mens noen jobber hos Sideentreprenører (de har kontrakt med Bybanen Utbygging) eller Underentreprenører (forkortet til UE). Veidekke benytter UE for å utføre arbeid som de har spesialkompetanse på. Dette er for eksempel Anleggsgartner som skal sørge for riktig beplanting og ferdigstillelse av arealene utenfor stasjonsbyggene.

Det har blitt publisert noen nyhetsartikler om Veidekke som angår vår byggeplass på Haukeland. Disse trekkes frem mot slutten av innlegget for å gi noen ansikt på menneskene på prosjektet.

Her er en av våre forskalingssnekkere som gjør klart til neste støpeetappe av det sirkulære bygget opp sjakten på Haraldsplass

Hvem er vi i Veidekke

Vi i Veidekke Bygg i Distrikt Bergen er Hovedentreprenør på prosjektet. Det vil si at vi har hovedkontrakten med Bybanen Utbygging, og at alle innenfor byggegjerdet skal være innregistrert i og følge vårt HMS-system. Vi har stor egenproduksjon og rundt 75 % av alle som utfører arbeid på stedet er ansatt hos oss. Med noen få unntak er dette lokale mennesker som bor i Bergen eller områdene rundt. Flere bor nærmere sentrum med kort vei til jobb, mens andre kommer fra eksempelvis Osterøy, Lindås, Os, Nesttun, Sotra, Vaksdal, Arna og Askøy. Mange har vært ansatt i Veidekke i over 10, 20, 30 og noen til og med 40 år. Det er en blanding av håndverkere som utfører selve byggingen, og funksjonærer som styrer det administrative og hoveddelen av kommunikasjonen med Bybanen Utbygging.

Vi er opptatt av samhold på tvers og ønsker å få til samlinger når forholdene tillater det. Av og til handler det om å være kreativ, slik som med bruk av forskalingskassetter til spisebord.

Det er alltid hyggelig å samle folk før ferier, slik som her i desember 2020. Det store bergrommet har god plass og med 50 personer fordelt på to stk. 2,65 x 25 m store forskalingskassetter til bord, klarte vi samle alle til en felles koronavennlig julelunsj.

Vi har dyktige håndverkerne som tar ansvar for arbeidene sine. Det er en krevende betongjobb på D13 med lite repetitivt arbeid. Hver etappe er annerledes enn den forrige, noe som gjør det vanskelig å effektivisere oppgavene. Dette gjør arbeidene krevende og lærerike på samme tid, og vår kombinasjon av ungt pågangsmot og lang erfaring gjør at vi løser dette med stort faglig utbytte. Vi benytter involverende planlegging som verktøy for å lage gode planer, noe som innebærer detaljering av planene i samspill mellom funksjonærer og håndverkere.

Veggene opp sjakten på Haraldsplass begynner å bli synlig fra overflaten. Dette er et resultat av planlegging, samarbeid og kompetanse.

Kvalitetssikring av arbeidene før det settes i sving, er det våre funksjonærer som står for. Veidekke har en robust ledelse på D13 med opp mot 17 funksjonærer i skrivende stund. Alle har sine oppgaver innen bl.a. betong, stålmontasje, HMS, miljø, kvalitet, arkitektfag, fremdrift, BIM – ja det meste som vi må ha for å utføre jobben iht. kontrakt. Det gode samarbeidet med Bybanen Utbygging er også en viktig faktor for at vi skal komme i land med et vellykket prosjekt som alle brukere av Bybanen får glede av i fremtiden.

I desember 2020 inviterte Bybanen Utbygging og Veidekke lokale medier på prosjektbesøk. Målet var å synliggjøre for publikum og naboer hva som skal skje under og over bakken på Haukeland de neste par årene. Her blir man også bedre kjent med ledelsen hos både Bybanen Utbygging og Veidekke, inkludert Veidekkes engasjerte Prosjektleder og Bybanen Utbyggings dyktige Prosjekteringsleder. Kanskje fikk du med deg dette da det ble publisert før jul i fjor. Hvis ikke ta en titt på hva Bergens Tidende skrev her.

Fremtiden

I Veidekke satser vi på bærekraft og det sosiale ansvaret vi har som en del av byggebransjen i Norge. For Veidekke på D13 innebærer det flere tiltak:

  • Veidekke er stolt medlem av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og er med å satse på lærlinger. På D13 har vi for tiden inne 4 lærlinger og 3 TAF-elever fra videregående skoler i Bergensregionen. Du kan lese her om at korona-pandemien heldigvis ikke har satt læretiden på vent for disse
  • Å få inn jenter i bygg- og anleggsbransjen ser Veidekke på som en viktig oppgave. I produksjonen på D13 har vi nå 5 jenter innenfor fagene betong og montasje. Du kan lese mer om disse fremoverlente kvinnene i denne artikkelen publisert av NRK i mars
  • På prosjektet har vi praksiselever fra videregående som er inne for å opparbeide arbeidserfaring, i tillegg til at vi har sommerstudenter fra Høgskolen på Vestlandet
  • I Veidekke er vi stolte av vår Traineeordning (Fundament). Det innebærer at vi resolutt ansetter nyutdannede hvert år for å sikre jevn tilflyt av ny kompetanse. Vi har nå inne én Trainee på D13.

Ikke bare er dette med å bygge kompetanse og erfaring for fremtiden, men vi er med å dyrke frem lokal arbeidskraft og næringsliv. Det er vi stolte av.