I disse dager er det mye aktivitet på anlegget. Betongkonstruksjoner bygges i hyppig fart og holdeplassen begynner å ta form. Flere leverandører og UnderEntreprenører (UE) starter opp sine arbeider etter sommeren, dette betyr at det kommer inn flere håndverkere fra andre foretak for å utføre aktiviteter på anlegget, blant annet kjerneboring, maling, branntetting, blikkenslager og finstøp av gulv m.m. På lik linje med Veidekkes egen produksjon, forventer vi at våre UE også har fokus på effektiv gjennomføring, samtidig som det skal være fokus på bærekraft, kvalitet, HMS og miljø.

I sommer vil Veidekke ha produksjon på anlegget ut uke 28. Deretter vil Veidekke stanse produksjonen sin i 2 uker (ukene 29 og 30) og ta en vel fortjent fellesferie. Likevel skal noen tekniske fag i andre entrepriser være inne på anlegget og ha produksjon også i disse ukene.

Her kommer et kort sammendrag med bilder fra anlegget:

I sjakten ved Haukeland sykehus har flere betongvegger vokst! Noen av veggene har blitt 30 m høye og kan snart bli synlig fra Haukelandsveien. Samtidig jobbes det med bygging av brann- og heissjakt i teknisk areal, innervegger i etasjen U4 og montering av trappeelementer. I løpet av de neste ukene vil forskaling av dekke til etasjen U3 bygges. Dette blir den 4. av totalt 7. etasjer.


Bilder tatt med 4 ukers mellomrom. Bilde til venstre i uke 20 og bilde til høyre uke 24.

I perrongområdet holder grunnarbeidene på med oppfylling av masser, samtidig som de skal forskale/støpe fundament til kabelkanaler. Arbeidslaget som monterer stål, setter opp valseprofiler og utlekting. Det jobbes fortsatt med montering av ventilasjonsrør oppunder fjell og Giertsen er i sluttfasen med dukarbeider.

Innerst i bergrommet er alle trappeelementene montert på venstre side av heissjakten. På høyre side av heissjakten vil rulletrapper bli montert etter ferien. I tillegg bygges det reis, slik at vi kan starte med bygging av sluseveggen som skiller av perrongområdet med trappeoppgangen.

I gangtunnelen blir det satt opp et grid som himlingen skal festes seg inn på. Deretter støpes gulv på grunn med ferdig overflate.

I sjakten på Haraldsplass har den tredje etappen av buede vegger kommet opp og det sirkulære bygget har vokst 15 m. I tillegg bli vegger til teknisk rom etablert klart for hulldekkemontasje på øvre nivå.

 

Fortsatt er det mye som skal gjøres frem til sommerferien, men vi ser at prosjektet materialiserer seg og visuelt har tydelig framdrift.