Etter påskeferien har det skjedd mye på få uker! 

I sjakten ved Haukeland er det stor betongproduksjon. Dekke på kote +25 ble støpt i forrige uke og er en viktig aktivitet i prosjektet som markerer et skille mellom bybanesporene under og klatring av bygget over.  I tillegg bygges det vegger til røykventilasjonssjakt, vegger til teknisk rom og sjakt for nødheis og luftesjakt er på vei opp. Med andre ord produseres det mange kvadratmeter og kubikk med forskaling og betong i et trangt område. 

Under støp står betongbilen i bunnen 06 Uetg og støper vegger i teknisk rom 04 Uetg med pumpebil.

Ved plattformsområdet utføres flere aktiviteter parallelt. Stålmonteringen går etter planen og sideentreprenøren er i gang med å montere ventilasjonskanaler i taket. Samtidig blir vannledning og tekniske føringer gravd ned i grunnen der bybanesporene skal gjennom anlegget. 

Plattformsområdet

Innerst i bergrommet blir siste del av heissjakten støpt denne uken. Da har heissjakten kommet helt oppunder fjell. Veggene rundt heissjakten vokser og bygges utover mot plattformsområdet. Til høyre for heissjakten hvor trappetårnet står, skal det monteres rulletrapp, mens til venstre kommer et bredt trappeløp som også benyttes av de reisende.

Innerst i bergrommet

I gangtunnelen har murere jobbet hardt med murfasaden. Denne knekker inn og ut gjennom hele gangtunnelen og er på stigning helt til Haraldsplass. Trekking av kabler gjennom gangtunnelen utføres i mai før det videre monteres overgangshimling på sideveggene fra mur. Denne himlingen er verdt å følge med på! 

Gangtunnelen

Haraldsplass har det sirkulære bygget i sjakten kommet opp i 2 etapper og jobber seg oppover i sjakten. Trappetårnet er plassert midt i bygget på grunn av den korte avstanden til fjell hele veien rundt.  

Sjakten ved Haraldsplass

Veidekke har alltid fokus på å ha en god og sikker produksjon, og dette får vi blant annet av at riggområdet er ryddig og så effektiv rigget som mulig. Et godt visuelt inntrykk av anlegget for forbipasserende er viktig for oss! Kom gjerne med tilbakemeldinger ved å sende en mail til:  

Tilbakemelding.D13@veidekke.no