Hver uke skjer det mange endringer på byggeplassen vår. Konstruksjoner bygges både oppover og bortover på Haraldsplass og Haukeland. I tillegg er det store konstruksjoner under bakken hvor det begynner å bli trangt oppunder fjell. Arbeidene pågår jevnt og trutt og det er lite støyende arbeid utover normal anleggsdrift.

Det er flere byggeprosjekter i nærområdet som også har mye aktiviteter. Veidekke Infrastruktur, en annen virksomhet i Veidekke, utfører grunn- og sprengningsarbeid for det nye Protonsenteret til Haukeland Universitetssjukehus. Disse arbeidene pågår øverst i Haukelandsbakken og innebærer bl.a. å sprenge ut en 650 m lang tunnel og en 60 m høy heissjakt til Sentralblokken for å knytte sammen Protonsenteret til resten av sentralblokken. For mer informasjon om dette prosjektet og kontaktinformasjon hos Helse Bergen, følg link. I tillegg bygger Lab BUS2 (Barne- og ungdomssjukehuset ved Haukeland Universitetssjukehus), oppgraderer Ulriksbanen og har bygningsarbeider ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

I påskeuken blir det drift på D13 fra mandag 29.mars til onsdag 31 mars. Etter påskeuken er anlegget i full produksjon fra tirsdag 6. april.

Her kommer et lite bildedryss fra prosjektet:

Dronebilde fra hovedsjakten på Haukeland.

I mars har det vært arbeid med å bygge innervegger og støp av dekke til teknisk rom. I tillegg blir dragere og plattendekkere montert fortløpende mellom høyveggene og pilastrene over bybanesporene. Bilde illustrerer de siste pilastrene som blir støpt inntil fjell med tobbe.

Mellom plattformområdet og hovedsjakten bygges det reis til røykventilasjonsjakten. Dekket til røykventilasjonsjakten blir forskalet denne uken og støpt rett før påsken.

Bilde illustrerer stålmontering i plattformområdet.

Innerst i bergrommet har betongkonstruksjoner vokst til oppunder fjell. Her støpes det fundamenter, yttervegger og innervegger fortløpende rundt heissjakten.

I tillegg er det første trappeelementet montert. Trappen går fra gangtunnelen og ned til plattformområdet.

I gangtunnelen er stålbjelker montert i taket og GK Inneklima har utført tekniske installasjoner. Etter påsken skal murarbeider og branntetting starte med sine aktiviteter i gangtunnelen.

På Haraldsplass jobbes det med støp av buede yttervegger. Grunnarbeidene jobber med å planere ut masser.

Det er trangt på arbeidsplassen vår, men vi har en fantastisk dyktig gjeng som har fokus og løser logistikk og produksjon på en imponerende måte!

God påske fra D13 Haukeland Holdeplass!