Byggeplassen D13 bruker CEEQUAL som sertifiseringsverktøy. Dette er en miljøsertifiseringsordning for anleggsprosjekter der hovedfokuset er å redusere klima og miljøavtrykket både lokalt og globalt.

D13 ønsker å bli den beste utgaven av seg selv med hensyn på klima, miljø og bærekraft. Da er det viktig å komme med nye klimavennlige løsninger på byggeplassen. Et av tiltakene vi har gjort på prosjektet er å ta i på bruk elektriske maskiner. I tillegg vil det gjøre god nytte for arbeidsmiljøet på plassen ved å bedre luftkvaliteten i arbeidsområdene. På anlegget har vi blant annet benyttet elektrisk gravemaskin, teleskop truck og elektrisk bomlift.

Gravemaskinen Cat 310 Z-Line er helelektrisk og har 7 timers driftstid med mulighet til lengre driftstid ved ladning under spisepausen. Dette er en 12 tonn maskin med Makin3D maskinstyring og rotortilt. Første maskinen av denne størrelsen levert på Vestlandet! Denne uken har vi brukt gravemaskinen til å håndtere masser og lage grøfter langs fjellveggen ved plattformsområdet. Om kort tid vil det legges ned rør i bakken og bygge betongfundamenter før stål for sidevegger monteres.

Helelektrisk gravemaskinen Cat310 Z-Line som graver grøfter langs fjellveggen ved plattformsområdet .

Teletruck JCB 30-19E med utskyvbar bom er også helelektrisk og gir null utslipp under bruk. Den har en løftekapasitet på 600kg ved 2,5 meter. Teletrucken har god rekkevidde og blir derfor brukt i gangtunnelen mot Haraldsplass for å montere stålbjelker i taket.

De siste ukene har teleskoptrucken løftet en og en stålbjelke for montasjegjengen som jobber i gangtunnelen.

Målet for D13 er å redusere klimagassutslipp og øke ressursutnyttelsen så godt det lar seg gjøre!