D13 entreprisen omfatter innredningen av Haukeland Sjukehus Holdeplass. Dette innebærer at store mengder betong skal støpes i løpet av to år.  Ølen Betong AS og Veidekke Entreprenør i Bergen har inngått en avtale rundt miljø og utviklingen av morgendagens betong. Partene skal være i front for å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger på flere av Veidekkes bygge- og anleggsprosjekter.

På D13 prosjektet ønsker vi å innrede med en mest mulig miljøvennlig betong. I fjor høst ble det gjort prøvestøp for å vurdere flere betongtyper med fokus på bærekraft og miljø. Under prøvestøp ble ulike egenskaper overvåket ved bruk av sensorer, blant annet herdeutviklingen, temperaturutvikling, fasthetsutvikling og modenheten. Mye av betongelementene på D13 er synlige overflater, da er det viktig at helhetsuttrykket blir bra.  I tillegg er det fokus på fremdriften. Et avgjørende punkt er da riving/avforskaling etter støp og bruke forskalingen videre til nye konstruksjoner.

Prøvestøp i høst ble utført hos Ølen betongs lokaler i Fana.

Under prøvestøp ble både konstruksjonsbetong og selv komprimerende betong av typen lavkarbon klasse A sammenlignet med hensyn på fasthetsutviklingen og ulike herdetiltak.  Betong klasse A inneholder mer slagg/flyveaske for å redusere innholdet av sementklinker, noe som gir et bedre klimaavtrykk.

Til våren er det vurdert å prøve ut en type sement som reduserer CO2-utslippet ytterligere. Sementen i betongen heter CEM III/B. Dette gir en enda mer miljøvennlig betong, siden CO2-utslippet reduseres ytterligere enn kravene til lavkarbon klasse A. Ønsket er a bruke denne betongen i flere konstruksjoner, men utfordringen er at den ikke egner seg til vinteromgivelser. Vi vil likevel gjennomføre forsøk med denne betongen for å få erfaringer med hvordan det virker. Kanskje, med stå-på-vilje og samarbeid, får vi til også dette og kan gjennomføre støp med betong som oppfyller krav til lavkarbon ekstrem – den beste klassen med lavest CO2-utslipp!

 

Vil du lære mer om betong og våre betongarbeider på Haukeland, Se link under!

Facebook

Facebook