Når Veidekke overtar riggområdet på Haukeland, overtar vi også trafikk- og arbeidsvarslingen for både kjøretøy og gangtrafikk. I overtagelsesfasen vi er i nå skal Veidekke ferdigstille gjeldende arbeidsvarsling slik at gangtrafikken flyter fint og sikkert rundt anleggsområdet.

Arbeider som skal utføres i uke 48 er etablering av to stk nye overgangsfelt som krysser Haukelandsbakken fra syd til nord ved anleggsområdet, før det krysser tilbake igjen til sørsiden av Haukelandsbakken ved brakkerigg til byggeprosjektet Barne- og Ungdoms Sykehuset 2 (BUS2). I tillegg skal det etableres et opphøyet fortau i krysset ved Haukelandsveien på begge sider av overgangsfeltet, samt opphøyet fortau videre oppover Haukelandsbakken mot Ulriksdal. Hensikten med opphøyet fortau er å sikre enkelt og godt vintervedlikehold slik at fortauene raskt kan bli brøytet og saltet, noe som er mer utfordrende når det benyttes sikring mot vei slik situasjonen er i dag. Det vil ved det øvre overgangsfeltet også bli stengt for å krysse veien mot Jonas Lies Vei. Det skal også etableres refuge og skilter i henhold til gjeldende skilt planer.

Arbeidet inkluderer støpning av opphøyet fortauskanter som er planlagt mandag 23.11.2020 på dagtid, oppfylling av fortau klar for asfalt tirsdag 24.11 og onsdag 25.11 på dagtid samt kveld/natt, asfaltering av fortau torsdag 26.11 dag og kveldsskift, samt vegmerking på nattarbeid etter at de første aktivitetene er utført.

Under arbeidet vil det være manuell dirigering for å sikre trygge rammer for gangtrafikk og kjøretøy, og veien er ikke planlagt stengt under disse arbeidene. Deler av arbeidet må utføres på kveld og nattestid når gangtrafikken er lav nok til å ta de mest trafikkerte fortauene.

Planleggingsprosessen på et slikt hektisk område krever god koordinering med etater, naboprosjekter, sykehusvirksomheten og AMK, og planene er oversendt og godkjent av disse, og vi har god dialog gjennom arbeidsprosessen.

Når omleggingen av gangtrafikken er utført vil vei- og gangtrafikken slik det foreligger da være gjeldende en god stund fremover og det er ikke planlagt vesentlige endringer gjennom 2021. Likevel kan det oppstå forhold som gjør at noen endringer i trafikksystemet må utføres enten med hensyn på behov fra etater eller egne arbeider i prosjektet, men vi vil da forsøke å varsle så snart vi har kjennskap til dette gjennom nettsiden vår og skilting for øvrig.

Dersom du har spørsmål vedrørende omleggingen av gangtrafikken eller annet, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på tilbakemeldingsskjemaet, så svarer vi deg så snart som mulig.