HMS er kultur. Det er Veidekke-kultur! Hver dag så arbeider vi for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet hos D13 Haukeland sjukehus holdeplass. Arbeidsoppgavene er mange og varierte og det krever fagfolk med ulik bakgrunn og kompetanse. Derfor gjennomfører Veidekke hvert år en HMS uke hvor det blir satt fokus på ulike tema innenfor HMS-arbeid.

I går avsluttet Veidekke sine HMS dager 2020. Temaet var SOS – eller Samtale Om Sikkerhet. Her fokuserer vi på 3 punkter som er viktige i flere sammenhenger.

  1. Start høflig med å presentere deg selv
  2. Still åpne spørsmål
  3. Oppsummere og avslutte på en hyggelig måte

Det handler hovedsakelig om folkeskikk og høflighet. For det er jo slik at vi kommuniserer bedre om vi gjør det på rett måte. God, klar og tydelig kommunikasjon er livsviktig på en hektisk byggeplass. Derfor har Veidekke besluttet å ha temaet for 2.år på rad.

For oss er det viktig å ha et godt arbeidsmiljø som er både trygt, forsvarlig og positivt. Hvis du ser noe som er farlig eller utrygt må du ikke nøle, og gi oss gjerne beskjed!

Det viktigste vi gjør er å forebygge uønskede hendelser og ivareta helse, miljø og sikkerhet!

 

HMS- Leder Steffen Edtem snakker om sikkerhet med fagarbeiderne Håkon Andersen og Tommy Andre Olsen.