Kranene er hjertet på byggeplassen. Når kranen heiser, svinger og hiver er det et sikkert tegn på god produksjon. På samme måte som et hjerte pumper blodet rundt for å holde kroppen vår i sving, sørger kranene for god flyt i varer og materialer på byggeplassen. I disse dager rigges det opp 2 store kraner på vår byggeplass ved Haukeland. Disse har stor løftekapasitet og lang rekkevidde for å sørge for god dekning på hele vårt riggområde. Kranene leveres av Kranor som Veidekke har samarbeidet med i mange år.

Kranene er utstyrt med antikollisjonssystem og arbeidsområdet er god definert. Utligger, altså den lengste delen av kranen, vil være lang og dekke over et område som er vesentlig større enn vårt arbeidsområde. Kranene har kamera slik at kranfører hele tiden kan følge med på at alle løft gjøres innenfor våre grenser som er markert med byggegjerder. Det betyr at selv om kranen svinger ut over byggeplassen skal ikke noen løft med hengende last utføres utenfor våre sikkerhetssoner på byggeplassen. I tillegg har vi opprettet dialog med entreprenør LAB på det nye Barne- og ungdomssykehuset (BUS2), blant annet for å koordinere opprigg og plassering av kranene.


Kranene utstyres med lyskastere både i kranstammen og utligger. Dersom noen opplever sjenerende lyssetting som følge av våre kraner ber vi dere benytte vårt kontaktskjema slik at vi kan få justert dette eller gjøre andre tiltak. Lysene slukkes når det ikke er produksjon på området. I toppen av kranene vil det være røde lys som gir signaler til luftfarten.